Thông tin về khóa học

Lịch trình trong năm

Tháng 4 Lễ giới thiệu trường tháng 4
Lễ khai giảng tháng 4
Tháng 5 Tuần lễ vàng
Khám sức khỏe đợt tháng 4
Tháng 6 Kì thi du học sinh lần 1
Tiệc giao lưu
Thi hết học kì
Nghỉ hết học kì
Tháng 7 Kì thi năng lực Nhật Ngữ
Du lịch kiến tập
Tháng 8 Nghỉ hè
Tháng 9 Thi hết học kì
Nghỉ hết học kì
Tháng 10 Lễ giới thiệu trường tháng 10
Lễ khai giảng tháng 10
Du lịch kiến tập
Tháng 11 Kì thi du học sinh lần 2
Khám sức khỏe đợt tháng 10
Tháng 12 Kì thi năng lực Nhật Ngữ
Thi hết học kì
Tiệc mừng Giáng Sinh
Nghỉ hết học kì
Tháng 1 Nghỉ đông
Tháng 2 Hoạt động ngoại khóa
Thi thuyết trình
Tháng 3 Hoạt động ngoại khóa
Lễ tốt nghiệp
Tiệc kỉ niệm lễ tốt nghiệp
Nghỉ hết học kì
Tùy theo tình hình mà lịch trình có thể thay đổi
 • Lễ khai giảng
  Lễ khai giảng
 • Tiệc giao lưu
  Tiệc giao lưu
 • Du lịch kiến tập ở Tateshina
  Du lịch kiến tập ở Tateshina
 • Du lịch kiến tập ở Kamakura
  Du lịch kiến tập ở Kamakura
 • Tiệc mừng Giáng Sinh
  Tiệc mừng Giáng Sinh
 • Thi thuyết trình tiếng Nhật
  Thi thuyết trình tiếng Nhật
 • Hoạt động ngoại khóa
  Hoạt động ngoại khóa
 • Lễ tốt nghiệp
  Lễ tốt nghiệp

Các câu hỏi

Các yêu cầu cho
các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311