Để được cung cấp tài  liệu về trường

Để được cung cấp tài liệu về trường

Xin vui lòng nhập các thông tin cần thiết.
※ Đây là một lĩnh vực đầu vào cần thiết.

Nam  Nữ
Tiếng Việt Tiếng Nhật  Tiếng Anh  Tiếng Trung  Tiếng Hàn
Tháng 4  Tháng 7  Tháng 10  Tháng 1
Khóa tổng quát  Khóa dự bị đại học  Khóa dành cho người đang cư ngụ tại Nhật
Khóa khác
Vui lòng ghi rõ nội dung khóa muốn học vào mục bên dưới.
Trang web của trường
Các trang web khác
Quảng cáo trên báo chí
Bạn bè hay học sinh đã tốt nghiệp của trường giới thiệu / Tên người giới thiệu
Giới thiệu từ trường
Giới thiệu từ một tổ chức đại diện
Khác
・JLPT(日本語能力試験:Kì thi năng lực Nhật ngữ )
Lớp
Ngày mua lại
・J.TEST(実用日本語検定:Kì thi tiếng Nhật thực dụng)
Lớp
Ngày mua lại
・日本語:Tiếng Nhật NAT-TEST 
Lớp
Ngày mua lại
・trình độ khác
Ngày mua lại

Các câu hỏi

Các yêu cầu cho
các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311