Cuộc sống ở Nhật Bản

Chính sách bảo mật

Bên dưới là nội dung trang web (http://www.e-ojls.com/) về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Trường Nhật ngữ Only One.

●Thu thập/sử dụng/cung cấp thông tin cá nhân

Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng hay sở hữu thông tin thì trường đều có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân này.

●Chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc bảo mật thông tin

Trường nghiêm túc chấp hành nguyên tắc và luật định về việc bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng.

●Thực hiện chính sách an toàn

Để bảo mật an toàn chính xác thông tin cá nhân, trường tuân thủ nghiêm túc các qui tắc về bảo mật thông tin, thực hiện các chính sách như chống truy cập thông tin từ bên ngoài bất hợp pháp, giới hạn các biện pháp sao chép dữ liệu và mang ra ngoài, quản lý truy cập thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng tránh phát tán, mất mát, tổn hại hay rò rỉ thông tin cá nhân ra bên ngoài.
Tuy nhiên, để có thể phục vụ người sử dụng tốt hơn, trường có thể giao công việc phục vụ này cho những công ty bên ngoài mà trường rất tin tưởng.Trong trường hợp đó, trường cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp giám sát cần thiết và thích hợp để có thể bảo mật và quản lý thông tin cá nhân này.

●Cung cấp thông tin

Khi chưa có sự đồng ý trước của người sử dụng thì trường tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người khác.Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ sau đây:

•Những trường hợp theo luật định
•Trường hợp mang tính cấp thiết như liên quan đến bảo vệ tính mạng, không thể nhận được sự đồng ý của người sử dụng.

●Tôn trọng quyền lợi bảo vệ thông tin cá nhân

Khi có những yêu cầu cung cấp hay ngưng việc cung cấp thông tin, ngưng sử dụng hay sửa đổi, xóa bỏ những thông tin liên quan đến người sử dụng, trường cũng sẽ tôn trọng quyền của người sử dụng mà thực hiện theo những yêu cầu này. Trong trường hợp đó trường sẽ yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh đúng là người mang thông tin này. Xin vui lòng hợp tác với trường trong những trường hợp đó.

●Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trường chịu trách nhiệm quản lý nghiêm túc việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuân thủ các nguyên tắc sử dụng và phạm vi đăng tải thông tin cũng là trách nhiệm thiết yếu của trường.

•Liên lạc trong nghiệp vụ.
•Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hay vật dụng trong trường.
•Giải quyết những công việc liên quan đến thắc mắc của người sử dụng
•Ngoài ra,còn có những trường hợp sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng có sự đồng ý trước.

●Thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân nếu có khi sử dụng dịch vụ của trường, vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Trường Nhật ngữ Only One
Hòm thư 273-0011, 2-1-6 Minato-Cho, tòa nhà SMI Funabashi Dai 2, Funabashi-Shi,tỉnh Chiba,Nhật Bản
Điện thoại : 047-495-3311 Fax : 047-495-3312
Mail info@e-ojls.com

Các câu hỏi

Các yêu cầu cho
các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311